ရန္ကုန္ - ဘန္ေကာက္ - ဆစ္ဒနီ
Yangon -Bangkok -Sydeny

Day 1 - ရန္ကုန္ - ဘန္ေကာက္ - ဆစ္ဒနီ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ညေန(၁၉း၄ဝ)တြင္ ထိုင္းအဲေဝးေလယာဥ္ျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာပါမည္။ ည(၂၁း၃ဝ)တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမို႕ရိွ သုဝဏၰဘံုမိ ေလဆိပ္ သို့ ေရာက္ရိွပါမည္။ ည(၂၃း၅၉) သန္းေခါင္ယံ အခိ်န္တြင္ သုဝဏၰဘံုမိေလဆိပ္မွ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕သို့ထြက္ခြာပါမည္။

Day 2 - ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕(ညေနစာ)

ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ စံေတာ္ခိ်န္ (၁၂ း ဝဝ) နာရီခန့္တြင္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ဆစ္ဒနီ ၿမိဳ႕သို့ ေရာက္ရိွပါမည္။ ေလဆိပ္တြင္ ထြက္ခြာခြင့္ လုပ္ျပီးေနာက္ ၊ေလဆိပ္ ရိွ ဧည့္ႀကိဳခန္းမတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္သို့ ပို့ေဆာင္ေပးပါမည္။ ၄င္းေနာက္ City Tour in Sdyney ကို စတင္ လည္ပတ္ပါမည္။ ညေနစာကို သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို့ ျပန္လည္ ပို့ေဆာင္ေပးပါမည္။

Day 3 - ဆစ္ဒနီျမို့သို့သေဘၤာျဖင့္လည္ပတ္ျခင္း (နံနက္/ေန့လည္/ညေနစာ)

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ နာမည္ျကီး တိုးခရီးစဥ္ အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရိွ အထင္ကရ ေနရာမ်ားကို သေဘၤာျဖင့္ လည္ပတ္ျကည့္ရႈရင္း ေနလည္စာ ဘူေဖးကို သံုးေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာျဖင့္ လည္ပတ္ျကည့္ရႈမည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားမွာ –
• Sydney Opera House & Harbour Bridge, Darling Harbour, Chinese Garden
• Sydney Tower & Monoril, Queen Victoria Building, Cadman’s Cottage
• EL Alamein Fountain, Sydney Aquarium, The Garrison Church
ေန့လည္ပိုင္းတြင္ ေဈးဝယ္ထြက္ျကပါမည္။

Day 4 - ဆစ္ဒနီျမို့- ဘလူးေမာင္းတိန္း (ကားျဖင့္) (နံနက္/ေန့လည္/ညေနစာ)

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ ဘလူးေမာင္းတိန္း (Blue Mountain) သို့ သြားေရာက္ လည္ပတ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းခရီးတြင္ Feather dale Wildlife Park သို့ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ျကပါမည္။ဆက္လက္ျပီး Blue Mountain သို့ ေကဘယ္ကားျဖင့္ တက္ေရာက္ျပီး အံ့မခန္းဖြယ္ လွပေသာ ရႈခင္းမ်ားကို ျကည့္ရႈခံစားျကပါမည္။ ညေနတြင္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕သို့ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။

Day 5 - ဆစ္ဒနီျမို့ (နံနက္/ေန့လည္/ညေနစာ)

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Mainly City Sight & Taronga Zoo ကို လည္ပတ္ၾကပါမည္။ BBQ Lunch ကို Taronga ထဲတြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ မြန္းလဲြပိုင္း လည္ပတ္မႈ အေနျဖင့္ Bondi ကမ္းေျခ နွင့္ King Cross ကို လည္ပတ္ျကျပီးေနာက္ Star City တြင္ ဘူေဖး ညေနစာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သံုးေဆာင္ပါမည္။

Day 6 - ဆစ္ဒနီ - ရန္ကုန္ (နံနက္စာ)

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္မွ ထြက္ခြာပါမည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုျပီး ေလဆိပ္သို့ ပို့ ေဆာင္နႈတ္ဆက္ ပါမည္။ နံနက္(၁ဝးဝဝ)တြင္ ဆစ္ဒနီမွ ထြက္ခြာျပီး ဘန္ေကာက္ ေလဆိပ္သို့ ညေန (၁၆း၂၅)တြင္ ေရာက္ပါမည္။ (၁၇း၅ဝ)တြင္ ဘန္ေကာက္ ေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာျပီး (၁၈း၄၅) တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ သို့ေရာက္ရိွပါမည္။

This itinerary we can arrange for you. The price quoted is a guide, giving you an indication of what this particular trip would cost. Our Choice of Hotels and flight link as follow, in case we use similar standard.

Do you like this tour?