ဟႏြိဳင္း-ေဟေလာင္း ( ၃ ညအိပ္ ၄ ရက္ခရီးစဥ္ )
SVPX0042014

ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိျခင္း

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟန္ႏြိဳင္းျမိဳ႕ ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိျပီး ဟိုတယ္တြင္ အနားယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဧည္႔လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ၾကိဳဆို ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

ဟႏြိဳင္း-ေဟေလာင္း

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးသည္ႏွင္႔ UNESCO မွ သဘာ၀ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္သက္မွတ္ ခဲ႔သည္႔ ကမၻာေက်ာ္ေဟေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ တည္ရွိရာ ေဟေလာင္းျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ပါမည္။ ေလးနာရီၾကာ ကားလမ္းခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္း ဗီယက္နမ္ေက်းရြာ မ်ားႏွင္႔ စပါးခင္းမ်ား၏ ပသာဒအလွကို ၾကည္႔ရႈခံစားႏိုင္ပါမည္။ေဟေလာင္းျမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိျပီးလွ်င္ ေဟေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ အတြငး္ ေလးနာရီၾကာ ေလွခရီးလွည္႔လည္ပါမည္။အဆိုပါပင္လယ္ေအာ္အတြင္း လွပသည္႔ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင္႔ လိွဳဏ္ဂူမ်ားအျပင္ Paradise Grotto (Thien Cung) ႏွင္႔ Wooden Stakes Cave (Dau Go) တို႔ကိုပါဝင္ေရာက္လည္ပတ္ေလ႔လာပါမည္။ ေန႔လည္စာကိုေလွေပၚတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ပင္လယ္စာမ်ားျဖင္႔တည္ခင္းပါမည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ေန႔တာပင္ပန္းသမွ်ကို ေဟေလာင္းျမိဳ႕ရွိဟိုတယ္တြင္ ညစာသံုးေဆာင္ျပီး အနားယူပါမည္

ေဟေလာင္း-ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္ခရီးစဥ္

သံုးရက္ေျမာက္ေန႔ခရီးစဥ္ အျဖစ္ဟိုတယ္နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးခ်ိန္တြင္ ဟန္ႏြိဳင္းျမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခရီးစတင္ပါမည္။ ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕တြင္ ဗီယက္နမ္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီး ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးတကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ Temple of Literature ႏွင္႔ Hoan Kiem Lake - Ngoc Son Temple သို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ကာ Hanoi Old Quarter သို႔ ေစ်းဝယ္ထြက္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈကပြဲ ျဖစ္သည္႔ Water Puppet Show ကိုခံစားရင္း ညစာသံုးေဆာင္ ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္တြင္ အနားယူရင္းတတိယေန႔ကို ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕တြင္ကုန္ဆံုးေစပါမည္။

ျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္-ဟႏြိဳင္းေလဆိပ္ အျပန္ခရီး

နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးခ်ိန္တြင္ ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္ လည္ပတ္မႈအျဖစ္ Ba Dinh Square ႏွင္႔ Ho Chi Minh Mausoleum & Residence ၊ ထိုမွတစ္ဆင္႔ One Pillar Pagoda သို႔သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕၏ ဗုဒ ၶၶဗဟိုဌာနျဖစ္ေသာ Tran Quoc Pagoda သို႔ဆက္လက္ သြားေရာက္ပါမည္။ ေန႔လည္စာကို ဟႏြိဳင္းျမိဳ႕ International Buffet Sen Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အမွတ္တရမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည္ႏူးခံစားရင္း အျပန္ခရီးစဥ္ကို စတင္ ႏိုင္ရန္ ေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

This itinerary we can arrange for you. The price quoted is a guide, giving you an indication of what this particular trip would cost. Our Choice of Hotels and flight link as follow, in case we use similar standard.

Do you like this tour?