ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ ၄ ညအိပ္ ၅ ရက္
SVPX0022014

ပထမေန႔ ဘန္ေကာက္-ေတာ္၀င္နန္းေတာ္-ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိျပီး ဧည္႔လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ၾကိဳဆိုပါမည္။
ထို႔ေနာက္Grand Palaceသို႔သြားေရာက္ပါမည္။
ေန႔လယ္စာသံုးေဆာင္ျပီးခ်ိန္ တြင္ေစ်းဝယ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဟိုတယ္တြင္အနားယူရင္း ညခ်မ္းအခ်ိန္ကိုကုန္လြန္ေစပါမည္။

ဒုတိယေန႔ ဘန္ေကာက္-ဆာဖာရီ ဥယ်ာဥ္

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးခ်ိန္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ SafariWorld သို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ရင္းေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ SafariWorld မွအျပန္ ညစာသံုးေဆာင္ ျပီး ဟိုတယ္သို႔ အနားယူႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

တတိယေန႕ ဘန္ေကာက္ - ပတၱရား - Nong Nooch Garden - ရတနာျပခန္း - Coral Island

ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီး Coral Islandသို႔ေလွျဖင္႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္Nong Nooch Garden သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ပါမည္။ညေနပိုင္းတြင္ Gem Galleryသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး ဟိုတယ္သို႔ေခတၱပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ကမ္းေျခတြင္ ညစာသံုးေဆာင္ရန္ တည္ခင္းေပးပါမည္။ ညခ်မ္းအခ်ိန္ကို Pattaya ကမ္းေျခတြင္ကုန္ဆံုးေစပါမည္။

စတုတၳေန႔ ပတၱရား - ဘန္ေကာက္ - Shopping

၄ရက္ေျမာက္ေန႔ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး Bangkok ျမိဳ႕သို႔ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ပါမည္။
ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီးခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ တြင္ျပန္လည္ေခတၱ အနားယူပါမည္။ ထို႔ေနာက္ေစ်းဝယ္ထြက္ရင္း ညစာသံုးေဆာင္ ပါမည္။ Asiatique Night Market တြင္ေစ်း၀ယ္ထြက္ရင္း ညရႈခင္းကိုခံစားႏိုင္ ပါမည္။

ပဥၥမေန႔ ဘန္ေကာက္-Dream World

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး စိတ္အပန္းေျပေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေစမည္႔ Dream World သို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ကာ ေန႔လည္စာကို Dream World တြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာရန္ ေလဆိပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

This itinerary we can arrange for you. The price quoted is a guide, giving you an indication of what this particular trip would cost. Our Choice of Hotels and flight link as follow, in case we use similar standard.

Do you like this tour?